logo

Stránky jsou momentálně v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.

GENOR Finance s.r.o

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86498

IČ: 640515561

DIČ: CZ640515561

Sídlo zdařilá 817/8, 140 00, Praha 4

www.genor.cz

E-mail: info@genor.cz

 

Žádné poplatky předem

Analýza možného řešení zdarma

Cena je vždy stanovena individuálně

Platba dle dohody

nákup pohledávek

bloky nebo kusové pohledávky

v insolvenčních či konkurzních řízení nebo v oddlužení

z pokut či za porušení smluvních podmínek

z obchodního styku

prodej pohledávek

žaloby

exekuce

další služby

mimosoudní inkaso pohledávek – realizované firmou Registr pohledávek s.r.o.

Kontakty:

Pro dlužníky

Správa hromadných pohledávek - pohledávky z pokut u dopravního podniku, telekomunikací,

energetiky, apod.

Milan Hosák

milan.hosak@genor.cz

mobil: +420 775 252 725

Inkasní oddělení - ostatní pohledávky

Radek Baňkowski

radek.bankowski@genor.cz

mobil: +420 777 252 750

Pro klienty nebo věřitele konkurzních a insolvenčních řízení

Risk management - odkoupení pohledávek

 

Lenka Baloušková

lenka.balouskova@genor.cz

mobil: +420 777 252 602

 

Pro investory

zhodnocení finančních prostředků

Mgr. Jiří Vopička, jednatel

jiri.vopicka@genor.cz